Toenemende verkeersonveiligheid vraagt om nieuwe informatiebronnen

19 APRIL 2012, VUGHT
Samenvatting
Vorig jaar is het aantal verkeersdoden in Nederland voor het eerst sinds 2003 weer gestegen. Dit blijkt uit cijfers die donderdag door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend zijn gemaakt. In 2011 zijn er 661 verkeersdoden gevallen. De eens zo succesvolle Nederlandse verkeersveiligheidstrein is daarmee tot stilstand gekomen. De onveiligheid op de Nederlandse wegen neemt toe. Het zijn met name kwetsbare groepen, zoals fietsers en ouderen, die hier de gevolgen van ondervinden.

Verkeersveiligheid in de verkeerde richting

Een belangrijke oorzaak voor de groeiende verkeersonveiligheid is de gebrekkige informatievoorziening over verkeersonveiligheid aan gemeenten. Hoewel gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verkeersveiligheidsbeleid, ontbreekt het hen aan goede instrumenten om de veiligheidsproblemen in kaart te brengen. Het aantal verkeersdoden is, vanwege kleine aantallen en jaarlijks sterke schommelingen, ontoereikend om beleid op te baseren. Daarnaast registreert de politie in toenemende mate verkeerslachtoffers die in het ziekenhuis belanden onvolledig (nog maar 25% in 2009), waardoor onderbouwen van beleid op basis van deze cijfers niet meer mogelijk is.

De ongevallenstatistiek heeft gemeenten de laatste jaren, in tegenstelling tot de recente berichtgeving over de verkeersdoden, niet het beeld gegeven van groeiende onveiligheid. De verminderde registratie van verkeerslachtoffers door de politie heeft ervoor gezorgd dat gemeenten elk jaar een te rooskleurig beeld kregen gepresenteerd. Informatie binnen de app ViaStat Dashboard, die vorige maand is gepubliceerd, laat zien dat de verkeersveiligheid al jaren de verkeerde kant opgaat. Verkeerskundig ICT-bureau VIA.nl laat binnen ViaStat Dashboard zien dat, na correctie voor de onvolledige politieregistratie, 
61% van de gemeenten in Nederland over de periode 2001-2009 een stijging heeft in het aantal ernstige verkeerslachtoffers. Ook blijkt uit ViaStat Dashboard dat 76% van de gemeenten in Nederland in 2009 nog niet voldoet aan de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020.

Verkeersveiligheid weer op de goede weg!

Om de succesvolle Nederlandse verkeersveiligheidstrein weer op gang te krijgen is een cultuurverandering nodig, waarbij nieuwe informatiebronnen over verkeersonveiligheid een plek krijgen bij gemeenten. Alleen door het verkeersveiligheidsbeleid te baseren op aanvullende informatie, naast de ongevallenstatistiek, kunnen bestaande veiligheidsproblemen goed in kaart worden gebracht én aangepakt.

Huidige veiligheidsproblemen in het verkeer komen steeds vaker voort uit menselijk gedrag. De weggebruikers zelf zijn de grootste veroorzakers van onveiligheid. Hoewel zowel de wegen als de voertuigen op deze wegen tegenwoordig voldoen aan de hoogste veiligheidseisen, is de mens nog niet op dit niveau. De menselijke maat is goed terug te zien in snelheidsgedrag; op veel wegen (28% van het Nederlandse wegennet) wordt vaak harder gereden dan toegestaan. Dit zorgt voor toenemende onveiligheid, juist op wegen waar dit snel tot slachtoffers kan leiden.

Voor gemeenten is het nu mogelijk om het snelheidsgedrag van weggebruikers als aanvullende informatiebron binnen het verkeersveiligheidsbeleid te gebruiken. Verkeerskundig ICT-bureau VIA.nl ontsluit snelheidsinformatie van TomTom. Hiermee krijgen gemeenten inzicht in de gemiddeld gereden snelheden op het wegennet, waarbij de locaties naar voren komen waar verkeer structureel harder rijdt dan de snelheidslimiet. Binnen het verkeersveiligheidsbeleid is deze informatie zeer relevant, omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een toename van 1 km in de gemiddeld gereden snelheid op een weg leidt tot 3% meer verkeersongevallen.

Naast de uitdaging voor gemeenten om te sturen op snelheidsgedrag, wordt van weggebruikers tegenwoordig ook een eigen verantwoordelijkheid verwacht. Hiervoor hebben VIA.nl en Veilig Verkeer Nederland (VVN) op 1 maart het Meldpunt Veilig Verkeer gelanceerd. Burgers kunnen hier melding maken van verkeersonveilige situaties, waarbij zij acteren als de aanvullende informatiebron en zich ook zelf kunnen inzetten als verkeersveiligheidsvrijwilliger in de eigen buurt. Voor gemeenten is de informatie van burgers, verzameld in de Nationale Database Subjectieve Verkeersveiligheid, zeer bruikbaar binnen verkeersveiligheidsbeleid, omdat dit inzicht geeft in de locaties en omstandigheden waar weggebruikers relatief vaak veiligheidsproblemen ervaren. Gemeenten kunnen op basis van deze aanvullende informatie over de verkeersonveiligheid, uiteindelijk met de medewerking van vrijwilligers, heel gericht aanpakken.

In de ViaStat Dashboard app zijn deze data (ongevallen met ernstige slachtoffers, snelheden en meldingen van het Meldpunt Veilig Verkeer) gecombineerd en eenvoudig per gemeente in beeld te brengen. Op die manier kunnen gemeentelijke en provinciale bestuurders gemakkelijk over deze informatie op hun iPhone of iPad beschikken. Met ingang van 19 april tot en met 22 april is ViaStat Dashboard gratis verkrijgbaar in de Apple Store.

Verkeersonveiligheid is terug te dringen

Kortom, decennialang is Nederland al één van de meest verkeersveilige landen ter wereld. Hoewel deze positie onder druk staat, zijn er met nieuw beschikbare aanvullende informatiebronnen alle kansen voor gemeenten om de verkeersveiligheid ook in de toekomst te optimaliseren.

Afbeeldingen
Contactpersonen
Over VIA

Bij verkeerskundig ICT-bureau VIA brengen we de situatie van buiten op de weg naar binnen op het scherm. Dankzij de VIA software krijgt u duidelijk en snel inzicht in de actuele verkeerssituatie. Daarnaast onderzoekt u met de gegevens van voorgaande jaren hoe de verkeersveiligheid in uw beheersgebied verder kan worden verbeterd. Door met diverse partners samen te werken beschikken we over unieke data, slimme toepassingen en gerichte trainingen om u te ondersteunen bij uw werk. De VIA software is als het ware een digitale assistent die u helpt bij de werkzaamheden op het gebied van verkeersveiligheid zodat u snel de juiste antwoorden heeft op alle vragen. 

berichten